• Trang chủ
  • Dự án
  • Đèn tín hiệu giao thông điều khiển liên động với Barrie
Đèn tín hiệu giao thông điều khiển liên động với Barrie
Đèn tín hiệu giao thông điều khiển liên động với Barrie
Đèn tín hiệu giao thông điều khiển liên động với Barrie
Đèn tín hiệu giao thông điều khiển liên động với Barrie

Đèn tín hiệu giao thông điều khiển liên động với Barrie

Đèn tín hiệu giao thông điều khiển liên động với Barrie. Thiết kế, thi công, Phần mềm điều khiển do Xây lắp Hải Anh thực hiện tại : Công ty Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên
Mô tả dự án

Đèn tín hiệu giao thông điều khiển liên động với Barrie. Thiết kế, thi công, Phần mềm điều khiển do Xây lắp Hải Anh thực hiện tại : Công ty Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên 

Liên hệ hotline 0965311888


Về đầu trang

Xây lắp Hải Anh

Samsung Thái Nguyên SEVT

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng